h1#title

Prof. Ingrid Tieken-Boon van Ostade

Prof. Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Professor of English Sociohistorical Linguistics at Leiden University Centre for Linguistics
Prof. Ingrid Tieken-Boon van Ostade

Ingrid Tieken-Boon van Ostade is hoogleraar Sociohistorische Taalkunde van het Engels. Ze heeft onlangs haar onderzoeksproject Bridging the Unbridgeable: Linguists, Prescriptivists and the General Public afgerond, en werkt momenteel aan een boek over Engelse taaladviesboeken en taalerergernissen.

Foto © Universiteitsbibliotheek Leiden

Links